Druhé zasedání bude v pondělí 22/11/10

Druhé zasedání nového zastupitelstva obce Všestudy se uskuteční už v pondělí 22/11/10 od 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Mimo jiné se na něm dozvíme složení výborů a komisí. Jejich předsedy zastupitelé jmenovali už na ustavujícím zasedání 10/11/10 (usnesení ani zápis zatím nebyly publikovány). Členem se může stát kdokoliv.

předsedové a předsedkyně výborů a komisí
finanční výbor: Věra Váňová
kontrolní výbor: Radomír Pedlik
komise sportovní a stavební: Karel Šimek
komise sociální a kulturní: Hana Pavlinská
komise veřejného pořádku: Jaroslav Horák

Následuje oznámení, jak bylo 15/11/10 publikováno na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Ustavující zasedání bude ve středu 10/11/10

Ve středu 10/11/10 se od 19:00 v zasedací místnosti obecního úřadu uskuteční ustavující zasedání nově zvolených zastupitelů obce Všestudy. Na tom dojde k volbě starosty a místostarosty, zřízení a určení počtu členů finančního a kontrolního výboru a jejich volbě (vyjma předsedů nemusí jít o zastupitele) a také k rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných starostů. Podrobněji o ustavujícím zasedání viz minulý článek a odkazy v něm.

Následuje oznámení, jak bylo 1/11/10 publikováno na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Další zasedání zastupitelů bude 16/8/10

Další zasedání zastupitelů obce Všestudy mimo původní plán se uskuteční v pondělí 16/8/10 od 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Na programu je jeden konkrétní bod: přijetí dotace z programu FROM na komunikace a chodníky – etapy Vltavská (I) a U Zvoničky (J). Stejnou záležitost zastupitelé schválili na minulém zasedání.

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Schválení přijetí dotace z programu FROM z rozpočtu Středočeského kraje na akci „oprava chodníků v obci Všestudy etapa I + J
3. Různé
4. Diskuze
5. Závěr

Podle oficiálního webu obce, kde byla informace publikována 28/7/10.

Zasedání se posouvá na 28. června 2010

O měsíc dozadu posouvají tentokrát zastupitelé veřejné zasedání, které se tak namísto původně plánovaného pondělí 26/7/10 uskuteční už v pondělí 28/6/10, a to ve stejném čase: od 19:00, a na stejném místě: v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Odsouhlasení závěrečného účtu obce za rok 2009
3. Různé
4. Diskuze
5. Závěr

Podle oficiálního webu obce, kde byla informace publikována 9/6/10.

Veřejná zasedání v roce 2010 do voleb

Na rok 2010 naplánovali zatím zastupitelé Všestud na zasedání 26/10/09 celkem pět veřejných zasedání, a to až do září 2010.

V říjnu 2010 by pak měly proběhnout řádné volby do zastupitelstev obcí. Dle zákona pak musí další – tzv. ustavující – zasedání, kdy zastupitelé schvalují starostu a místostarostu, proběhnout do 15 dnů od vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí.

Plán veřejných zasedání na rok 2010
Vždy v pondělí od 19:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Veřejné zasedání zastupitelstva

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Všestudy, které se koná ve středu 4. 6. 2008 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Všestudech.

OPRAVA (3/6/08 v 8:00): zasedání se koná v klubovně SK Viktoria Všestudy na fotbalovém hřišti

  1. Zahájení
  2. Informace o probíhající výstavbě „obytných zón“
  3. Informace o dokončených stavebních úpravách v budově OÚ
  4. Projednání příjemce příspěvku na sportovní činnost z rozpočtu obce
  5. Schválení závěrečného účtu obce a informace o provedeném auditu za rok 2007
  6. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí na bezúplatný převod nově plánovaných komunikací v lokalitě Všestudy Nad Parkem do majetku obce
  7. Informace o připravovaných akcích
  8. Různé
  9. Diskuze
  10. Závěr

Ing. arch. Jiří Hánl
starosta obce

Vyvěšeno 21.5.2008
V případě změny místa konání ZO budou občané včas informování místním rozhlasem

Převzato z www.obec-vsestudy.cz.