Pískovna Dušníky dostala kladný posudek

nákres: těžební oblasti pískovny Dušníky nad VltavouPískovna Dušníky nad Vltavou aspirující na to být jednou z největších pískoven v České republice (jak bylo v tomto článku) získala i přes četné připomínky obcí, organizací i majitelů pozemků v lokalitě kladný posudek. Ten doprovází celá řada podmínek a některé výtky k dokumentaci. Posudek zpracovala Jarmila Paciorková z Havířova.

Kompletní znění posudku a všech předcházejících dokumentů najdete na portálu CENIA. Od 28/11/13 běží 30denní lhůta (do 29/12/13), ve které se může k posudku kdokoliv vyjádřit. Lze očekávat, že tak řada z těch, kdo podali připomínky už k dokumentaci, učiní.

Zde je ke stažení pdf dokumentu zveřejněného Středočeským krajem – jde pouze o informaci o zveřejnění posudku a lhůtě k podání připomínek: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zveřejnění informace o posudku k záměru „Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Dušníky nad Vltavou (D 5278200)“ v k.ú. Vojkovice u Kralup nad Vltavou, Křivousy, Všestudy u Veltrus a Dušníky nad Vltavou, zařazeného do kategorie II.

Informaci na svém oficiálním webu 27/11/13 zveřejnila i obec Všestudy, která dostala i písemnou podobu posudku, která je na úřadě k nahlédnutí.

komentáře

komentáře