Zastupitelé neříkají, proč jdou do voleb

dotazník pro kandidátyNikdo ze sedmi současných zastupitelů obce Všestudy, z nichž všichni opět v zastupitelstvu zasednout chtějí, nereagoval na žádost o vyplnění dotazníku pro kandidáty. Ze čtyř kandidátů, kteří nyní v zastupitelstvu nejsou, vyplnili dotazník tři. Jejich odpovědi naleznete v tomto příspěvku dále.

Volební program (v tomto případě zastoupený několika otázkami) je přitom důležité vodítko, které může lidem ukázat, jakou motivaci kandidáti mají, co chtějí v zastupitelstvu dělat a jak mu mohou prospět. Současně je do jisté míry závazkem, který voličům umožní zvolené kandidáty hodnotit a konfrontovat jejich práci ve zvolené funkci s tím, co slibovali před volbami. Nic takového osm z jedenácti kandidátů do zastupitelstva obce Všestudy občanům nepředložilo.

Do voleb ještě zbývá více než týden, takže je možné, že nějaké informace někdo z nich připravuje a občanům nějakou formou představí. Dotazník zaslaný všem kandidátům ve stejný den a se stejným termínem pro zaslání odpovědí dal všem stejnou a férovou šanci nezávisle prezentovat své názory a záměry. Mohli jej vyplnit online nebo zaslat odpovědi e-mailem. Také skutečnost, že kandidát na otázky neodpověděl, je informací pro voliče.

Dále v textu následují odpovědi kandidátů v pořadí, v jakém byly odeslány.

dotazník pro kandidáty: celýV obci Všestudy kandidují (tučným písmem jsou označeni kandidáti, kteří odpověděli):

Hana Pavlinská (současná zastupitelka a předsedkyně kulturní a sociální komise)
Ing. arch. Jiří Hánl (současný starosta)
Jaroslav Horák (současný zastupitel a předseda komise veřejného pořádku a veřejné zeleně)
Ing. Gabriela Jarešová
Jan Kadeřábek
Ing. Radomír Pedlik (současný zastupitel a předseda kontrolního výboru)
Věra Rollerová (současná zastupitelka a předsedkyně finančního výboru)
Kateřina Rychetská
Karel Šimek (současný zastupitel a předseda stavební a sportovní komise)
Jana Trojanová
Jaroslava Tůmová (současná místostarostka)

 


Gabriela Jarešová

Povolání: Manažer kvality
Od kterého roku bydlíte ve Všestudech: 1976
Rodinný stav: Vdaná
Děti (počet): 3

Proč jste se rozhodl(a) kandidovat do zastupitelstva?
Rozhodla jsem se kandidovat do zastupitelstva obce proto, poněvadž mi není lhostejný současný ani budoucí stav naší obce a z pozice zastupitele bych ráda ovlivňovala dění v obci, které by přispívalo ke zlepšování celkového bytí a ráda bych vnesla pozitivní změnu, která je dle mého názoru nevyhnutelná.

Co se vám ve vaší obci líbí? Na co mohou být Všestudy pyšné?
Z mého pohledu si myslím, že naše obec může být pyšná především na svoje umístění v regionu, tj. vzdálenost od hlavního města a zároveň nepochybně vzdálenost od veltruského parku, který je velmi oblíben, což vykazuje jeho neutuchající návštěvnost.

Co se vám naopak nelíbí? Za co se třeba i stydíte?
Nelíbí se mi především komunikace mezi lidmi a nebojím se použít ani slovo, které je uvedeno v otázce jako poslední. Ano, přímo se za komunikaci lidí v obci stydím a ráda bych i tento problém začala směřovat k pozitivním cílům tak, abychom se v naší obci cítili co nejlépe.

Co podle vás lidem v obci nejvíce vadí?
Když se pozastavím nad tím, co nejčastěji od lidí slýchávám, musím zde zmínit opět negativní komunikaci mezi lidmi a v neposlední řadě i hluk z projíždějících aut na dálnici D8.

Jaký je podle vás nejtíživější problém Všestud a jak ho chcete řešit?
Na tuto otázku jsem reagovala z části v předešlé odpovědi. A řešení pro obě nagativa je vždy spousta. Stačí k vyřešení mít pevnou vůli, kolem sebe tým kvalitních lidí a odhodlanost dotáhnout věci do zdárného cíle.

Na co byste se jako člen(ka) zastupitelstva chtěl(a) zaměřit?
Ráda bych se zaměřila na životní pohyb vesnice, na nové cíle, které by přinášely zkvalitnění žití v naší obci a jednak na pohyb sportovní, pro který je nutné vytvořit realizovatelné podmínky. Máme zde fotbalový klub SK Viktoria Všestudy, který nás skvěle reprezentuje, ale prakticky jsme ve sportovním vyžití dále na nule.
Dále bych se zaměřila na zmíněnou komunikaci mezi lidmi v obci. Usilovala bych o její integraci a následné zkvalitnění.
Také bych ráda více spolupracovala s komunikativností mezi obcemi Všestudy a Dušníky tak, aby byla na obou stranách kvalitní spokojenost.

Jaké vaše zkušenosti by mohly obci prospět?
Nenazvala bych to zkušenostmi, ale ráda bych obci prospěla svým přístupem k široké veřejnosti, tj. oslovovala lidi jak mladší, tak i ti dříve narozené, kterým bych chtěla vytvářet podmínky pro občanské aktivity. Nabízím ochotu naslouchat občanům (i v čase mimovolebním!!), důslednost, průhlednou komunikaci, slušnost a neústupnost.

Budete mít čas se jako zastupitel(ka) obci věnovat? Kolik jste připraven(a) věnovat této funkci času?
Pokud bych si nebyla jista tím, že svůj čas nevložím do pozitivního fungování naší obce, nekandidovala bych. Jsem připravena věnovat funkci tolik času, kolik bude potřeba, ku prospěchu vzkvétání obce.

 


Jan Kadeřábek

Povolání: editor
Od kterého roku bydlíte ve Všestudech: 2013
Rodinný stav: ženatý
Děti (počet): 3

Proč jste se rozhodl(a) kandidovat do zastupitelstva?
O fungování obce jsem se začal zajímat poté, co jsme v Dušníkách začali opravovat dům. Tehdy ještě Všestudy neměly ani web, proto jsem zaregistroval doménu a požádal zastupitele, aby mi posílali informace ke zveřejnění. Bohužel to moc nefungovalo, tak jsem web začal s pomocí manželky plnit informacemi sám. Teď už je to zhruba deset let, co se o neoficiální webové stránky obce starám. Snažím se chodit na veřejná zasedání a zajímá mě, co se v obci a jejím okolí děje.
Bohužel některé informace se dozvím pozdě, některé vůbec. Jako člen zastupitelstva k nim budu mít lepší přístup a budu tak moci ještě lépe o dění v obci informovat všechny, kdo o to mají zájem. A kromě toho bych se na dění v obci rád sám podílel i z pozice zastupitele.

Co se vám ve vaší obci líbí? Na co mohou být Všestudy pyšné?
Celková úprava obce, zejména pak péče o zeleň, a to nejen přímo v obci, ale i podél komunikací v katastru jak Všestud, tak Dušník. Stojí to sice nějaké peníze, ale věřím, že tohle jsou dobře vynaložené prostředky. A samozřejmě i park, ale to už je jiný katastr.

Co se vám naopak nelíbí? Za co se třeba i stydíte?
Nestydím se za nic, ale pár věcí, které mi trochu vadí, se najde.
Vadí mi, že obec na webu přestala zveřejňovat zápisy a usnesení ze zasedání – naposledy je zveřejnila v říjnu 2012. Stejně tak na webu nejsou všechny informace, které se objevují na úřední desce u kontejnerů. Kdo ji nechodí kontrolovat, nemusí se dozvědět i některé docela důležité informace. Přitom ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vyplývá, že na úřední desce na webu se úřední dokumenty musí zcela shodovat s těmi, které jsou na fyzické úřední desce. Informace o akcích, které pořádá obec, se někdy dozvídáme jen s několikadenním předstihem.
Zklamala mě také situace kolem loňských povodní, kdy chyběly informace a docházelo ke zmatkům.

Co podle vás lidem v obci nejvíce vadí?
Myslím, že v tuhle chvíli asi žádný zásadní problém lidé neřeší. Spíše nějaké menší věci, které jim vadí. Byl bych rád, kdyby lidé své výtky konstruktivně sdělili, aby je zastupitelé následně mohli řešit a aby o jejich řešení obyvatele informovali. Bylo by fajn, kdybychom všichni společně hledali řešení, která nám všem budou vyhovovat a která nám všem život v obci zpříjemní.

Jaký je podle vás nejtíživější problém Všestud a jak ho chcete řešit?
Vidím především tři problémy: povodně, hluk a jezero.
Povodním nezabráníme, ale můžeme se na ně lépe připravit. Obec by měla mít (možná má, ale nevím o tom) povodňový plán. Jeho součástí by měly být i povodňové plány jednotlivých ohrožených nemovitostí (ty nemá), aby v čase krize bylo možné ihned směrovat pomoc tam, kde je nejvíce třeba a omezit tak případné škody. Doufejme, že tato příprava nebude nikdy třeba.
Hluk z dálnice a jeho řešení známe – protihluková bariéra. Obec se o ni snaží léta, snad se podaří ji realizovat. Je třeba počítat nejen s dálnicí, ale i s plánovanou vysokorychlostní železnicí, která by měla vést podél dálnice, byť je zatím její výstavba v nedohlednu.
Divíte se, jaké jezero považuji za problém? Není to žádná z tůní, je to jezero, které by mělo vzniknout po plánované pískovně. Bylo by to jedno z největších českých jezer, hned vedle vysokorychlostní železnice a dálnice. Takové jezero by nás připravilo o zemědělskou půdu a přineslo by celou řadu dalších problémů.
A pak různé drobnosti, jako je například řešení tvrdé vody – je v moci dodavatele, aby vodu upravil, aby neničila kohoutky, bojlery, pračky a další zařízení; fungování a ceny za odvoz odpadů; jasné a srozumitelné podmínky podpory spolků v obci a spolupráce s nimi; těsnější spolupráce se zámkem a okolními obcemi a jistě se najdou i další záležitosti, které by lidé chtěli řešit. Řekněme si je, sepišme je a řešme je.

Na co byste se jako člen(ka) zastupitelstva chtěl(a) zaměřit?
Určitě chci zlepšit fungování webových stránek obce. Ta má nyní oficiální web www.obec-vsestudy.cz, který by měl plnit zákonné povinnosti zveřejňování informací. Ne vždy tomu tak je. Chci se také nadále věnovat neoficiálním stránkám www.vsestudy.cz, kde se snažím dávat informace v kontextu a srozumitelně. Chci co nejvíce informací zveřejňovat, aby každý mohl kdykoliv zjistit, co se v obci děje, o čem zastupitelé rozhodují. Lidé by měli mít možnost se vždy vyjádřit a ovlivnit rozhodování zastupitelů.
Chybí mi dlouhodobý výhled, ve kterém by obec říkala, jak chce vypadat ne na konci volebního období, ale za deset nebo dvacet let. O tom by neměli rozhodovat zastupitelé, na něčem takovém by se měli podílet všichni, kdo v obci žijí. Právě takový materiál by pak měl být základem pro aktivitu zastupitelů a pro určení krátkodobějších cílů.
Také se zaměřím na pískovnu, resp. navrhovaný způsob rekultivace. Plánovaná pískovna má totiž vedle dálnice vytvořit obří jezero. Nejenže tak přijdeme o jednu z nejúrodnějších zemědělských půd, ale hrozí, že povodně – jejichž hrozby se nejspíš nezbavíme –jezero zanesou. Pak by se z něj stala smrdutá stoka a náklady na vyčištění, tedy vybagrování nánosů a jejich uložení na skládku, by převýšily výnos těžby písku. Obec by neměla šanci něco takového zaplatit.
Všestudy jsou malá obec, kde se všichni znají, a byl bych rád, kdyby lidé byli více zapojeni do dění v obci i na úřadě a mohli do něj zasahovat více, než jen na veřejných zasedáních.

Jaké vaše zkušenosti by mohly obci prospět?
Pracuji především jako editor, kdy pro různé firmy zpracovávám informace a připravuji různé materiály, analýzy a články. Něco takového v malém jsem začal před deseti lety dělat i v obci Všestudy – nezávislé zpracování a publikace informací na webu.
Kromě toho jsem v kontaktu s aktivními občany jiných obcí v okolí, zejména ve Veltrusích, Nelahozevsi a Nové Vsi a se zámeckým kastelánem.  Účastnil jsem se několika seminářů zaměřených na komunální politiku a na zveřejňování informací a tuto problematiku stále sleduji.
Jako člen výboru se podílím se na činnosti TJ Sokol Veltrusy, pomáhám Rodinnému centru Havránek a na akcích pořádaných na zámku, ve Veltrusích i ve Všestudech.

Budete mít čas se jako zastupitel(ka) obci věnovat? Kolik jste připraven(a) věnovat této funkci času?
Už deset let se stará o neoficiální web obce a to nějaký čas zabere. Nejde jen o přípravu článků a někdy i fotografií, ale také o vyhledávání informací a studium různých materiálů, abych alespoň částečně pochopil problematiku, o které pak píšu.
Když jsem se rozhodl kandidovat, učinil jsem tak s vědomím, že v případě zvolení je to velký závazek. Pokud chce člověk k takové funkci přistupovat odpovědně, musí tomu čas věnovat. Těžko ale mohu říct, že jsem připraven věnovat práci pro obec jednotky či desítky hodin týdně – to také záleží na tom, kdo jakou roli bude v zastupitelstvu hrát a jak si zastupitelé a také členové výborů a komisí mezi sebou práci rozdělí.

 


Jana Trojanová

Povolání: referent
Od kterého roku bydlíte ve Všestudech: 1955
Rodinný stav: vdaná
Děti (počet): 2

Proč jste se rozhodl(a) kandidovat do zastupitelstva?
Ráda bych se podílela na dění v naší obci.

Co se vám ve vaší obci líbí? Na co mohou být Všestudy pyšné?
Líbí se mi park, domov důchodců, dětské hřiště, sokolovna, fotbalové hřiště a parta nadšenců, kteří se o sport v obci starají.

Co se vám naopak nelíbí? Za co se třeba i stydíte?
Nelíbí se mi, že do některých akcí je zapojován a informován stálý malý okruh občanů. Ostatní občané informováni nejsou.

Co podle vás lidem v obci nejvíce vadí?
Neinformovanost obyvatel všech věkových skupin včetně občanů v domově důchodců a Dušníkách.

Jaký je podle vás nejtíživější problém Všestud a jak ho chcete řešit?
Hluk dálnice, sama tento problém nevyřeším, je ale vidět, že na některých místech již protihlukový val je, což je dobře.

Na co byste se jako člen(ka) zastupitelstva chtěl(a) zaměřit?
Očekávám podněty od spoluobčanů.

Jaké vaše zkušenosti by mohly obci prospět?
Zastupitelkou jsem byla dvě volební od roku 1998 do roku 2006 a zastávala jsem i funkci místostarostky, takže problematiku fungování obce znám.

Budete mít čas se jako zastupitel(ka) obci věnovat? Kolik jste připraven(a) věnovat této funkci času?
Nepřihlásila bych se a nepodala bych kandidátku, kdybych věděla, že jako zastupitelka bych neměla dost času se věnovat dění v obci ku prospěchu občanů.

komentáře

komentáře

1 komentář u „Zastupitelé neříkají, proč jdou do voleb

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Všestudští kandidáti a jejich výsledky od roku 1994

Komentáře nejsou povoleny.