Třetí zasedání bude ve středu 10/6/15

Třetí veřejné zasedání zastupitelstva obce Všestudy se uskuteční ve středu 10/6/15 od 19.00 v zasedací místnosti na obecním úřadě.

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Vydání Změny č. 1 územního plánu Všestud včetně rozhodnutí o námitkách
3. Dodatek ke smlouvě s firmou Zepris
4. Schválení Závěrečného účtu obce, Výsledku přezkoumání hospodaření obce a účetní
uzávěrky
5. Závěr

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka publikována 25/5/15.

komentáře

komentáře