Sumář plánovaných akcí v obci Všestudy 2006 – 2010

Na jednání zastupitelstva přednesl starosta obce ing. arch. Jiří Hánl sumář plánovaných akcí na roky 2006 až 2010, tedy do dalších komunálních voleb. K tomuto tématu již existuje diskuze ve fóru, kam může kdokoliv přispět svým námětem, komentářem či kritikou.


Sumář plánovaných akcí v obci Všestudy 2006 – 2010:

– není-li jmenovitě určeno, platí pro obec Všestudy i Dušníky n/Vlt. – pořadí je stanoveno náhodně a slouží pouze pro orientaci v textu

1. zklidnění dopravy v obci na silnici III.třídy
2. organizace dopravy (včetně dopravy v klidu) na místních komunikacích v obci
3. důsledné využívání možností v žádostech o poskytování dotací různých forem
4. údržba a revitalizace veřejně přístupných pozemků v intravilánu a těsném extravilánu obce
5. opatření ke snížení hlukové zátěže z provozu na D8 (sypaný val x prodloužení protihlukové stěny)
6. postupné zřizování zámkového krytu chodníků v obci
7. vytvoření nových chodníků v kolizních místech podél silnice III.tř
8. oprava zvoničky ve Všestudech – nebude-li naplněna avízovaná aktivita občanského sdružení občanů obce
9. vybudování dětského hřiště pro nejmenší děti s možnosti jeho uzavírání – výhled na další roky
10. snaha o dohodu s majiteli chátrajících objektů na jejich uvedení do přijatelného stavu
11. podpora „organizované“ zájmové činnosti občanů a speciálně mládeže
12. příprava realizace výstavby splaškové kanalizace v obci Všestudy v závislosti na zajištění finančního krytí akce – předpoklad po etapách
13. oprava budovy Obecního úřadu
14. vylepšení vzhledu návsi ve Všestudech – redukce vyasfaltovaných ploch ve prospěch zeleně
15. zajištění úklidu místních komunikací v zimním období – včetně cesty k DD (Červenému mlýnu)
16. snaha o vyburcování Státního památkového úřadu z letargie při obnově a údržbě zámeckého parku včetně vodního režimu Mlýnského potoku
17. podpora a případná organizace osvědčených kulturně společenských akcí – setkání z minulosti
18. demolice staticky narušené nezkolaudované bývalé hasičské zbrojnice
19. aktivní vyhledávání a podpora při vzniku nových parcel na bytovou výstavbu v souladu s územním plánem
20. snaha o obnovení zaniklých komunikací v katastrech obcí
21. doplnění veřejného osvětlení v nedostatečně osvětlených místech

komentáře

komentáře

Příspěvek byl publikován v rubrice usnesení a zápisy a jeho autorem je starosta. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

3 komentáře u „Sumář plánovaných akcí v obci Všestudy 2006 – 2010

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Zápis 2/2006

  2. Pingback: Všestudy » Archív » Někde aleje kácí, Všestudy alej sází

  3. Pingback: Všestudy » Archív » Jak bude pokračovat výstavba chodníků?

Komentáře nejsou povoleny.