Třetí zasedání proběhne 9/7/12

Třetí letošní  zasedání zastupitelů obce Všestudy se uskuteční v pondělí 9/7/12 od 19:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Závěrečný účet obce, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
3. Projednání mandátní smlouvy
4. Projednání záměru prodat pozemek obce č.k.n. 122 v k.ú. Všestudy u Veltrus
5. Diskuse
6. Závěr

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka publikována dne 26/6/12.

komentáře

komentáře