Sběr nebezpečného odpadu

lebka se zkříženými hnátyV sobotu 27/3/10 ráno mezi 8:00 a 8:45 hod. proběhne před budovou obecního úřadu Všestudy mobilní svoz nebezpečného odpadu, který zajišťuje společnost České sběrné suroviny. Odpady je třeba přivézt na určené místo až v určený čas, nikoliv je tam ukládat předem.

Je možné odevzdat následující druhy odpadu:
* znečištěné kovové nebo plastové nádoby
* rozpouštědla, kyseliny, louhy, fotochemikálie
* pesticidy, zářivky a výbojky (nerozbité)
* oleje a tuky, barvy, lepidla, pryskyřice
* detergenty-odmašťovací prostředky
* zbytky léčiv, galvanické a suché články
* vyřazené chladicí agregáty
* televizory a jiná vyřazená elektrozařízení
* pneumatiky, olověné baterie

Tento sběr se netýká objemných domovních odpadů, odpadů ze zahrad apod.

Informace byla publikována na oficiálním webu obce.

komentáře

komentáře

1 komentář u „Sběr nebezpečného odpadu

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Sběr velkoobjemového odpadu

Komentáře nejsou povoleny.