Sběr nebezpečného odpadu

lebka se zkříženými hnátyV sobotu 6/11/10 dopoledne mezi 10:00 a 10:20 hod. proběhne před budovou obecního úřadu Všestudy mobilní svoz nebezpečného odpadu, který zajišťuje společnost A.S.A.. Odpady je třeba přivézt na určené místo až v určený čas a předat jej osobě obsluhující mobilní sběr, nikoliv je tam ukládat předem.

Je možné odevzdat následující druhy odpadu:
* vyjeté oleje a použité olejové filtry vč. obalů
* použité fritovací oleje
* barvy a laky vč. obalů, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
* kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii
* nádobky od sprejů
* neupotřebená léčiva
* fotochemikálie
* elektrozařízení (televize, monitory, ledničky, mrazničky a drobné elektrospotřebiče)

Tento sběr se netýká pneumatik, ani objemných domovních odpadů, odpadů ze zahrad apod. Odpady zde mohou zdarma odevzdat fyzické osoby z obce Všestudy.

Informace byla publikována na oficiálním webu obce.

Sběr nebezpečného odpadu

lebka se zkříženými hnátyV sobotu 27/3/10 ráno mezi 8:00 a 8:45 hod. proběhne před budovou obecního úřadu Všestudy mobilní svoz nebezpečného odpadu, který zajišťuje společnost České sběrné suroviny. Odpady je třeba přivézt na určené místo až v určený čas, nikoliv je tam ukládat předem.

Je možné odevzdat následující druhy odpadu:
* znečištěné kovové nebo plastové nádoby
* rozpouštědla, kyseliny, louhy, fotochemikálie
* pesticidy, zářivky a výbojky (nerozbité)
* oleje a tuky, barvy, lepidla, pryskyřice
* detergenty-odmašťovací prostředky
* zbytky léčiv, galvanické a suché články
* vyřazené chladicí agregáty
* televizory a jiná vyřazená elektrozařízení
* pneumatiky, olověné baterie

Tento sběr se netýká objemných domovních odpadů, odpadů ze zahrad apod.

Informace byla publikována na oficiálním webu obce.