Roma Band zahraje na všestudském sportovním plesu

kralupská kapela Roma BandNa podzim se na zábavě SK Viktoria Všestudy kralupská kapela Roma Band osvědčila natolik, že se o hudební složku kulturní události postará i uprostřed zimy.

Pokud se tak chcete pobavit, zatančit si a setkat se nejen s příznivci fotbalu a všestudskými sousedy, doražte v sobotu 21/2/09 ve 20:00 hod. do hostince U Přemysla na sportovní ples. Vstupné činí 80 Kč a samozřejmě nebude chybět bohatá tombola.

Veřejné zasedání zastupitelstva

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Všestudy, které se koná ve středu 28. 1. 2009 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Všestudech.

 1. Zahájení
 2. Rozpočtové opatření č. 3
 3. Vyjádření k věcnému břemenu pro STP Net, s.r.o.
 4. Žádost o příspěvek SK Viktoria Všestudy
 5. Vyhláška o veřejném pořádku
 6. Záměr o pronájmu pozemků
 7. Různé
 8. Diskuze
 9. Závěr

Ing. arch. Jiří Hánl
starosta obce

Vyvěšeno 12. 1. 2009

Dne 13/1/09 převzato z www.obec-vsestudy.cz.

Veřejné zasedání zastupitelstva + návrh rozpočtu 2009

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Všestudy, které se koná ve středu 19. 11. 2008 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Všestudech.

 1. Zahájení
 2. Rozpočtové opatření na rok 2008
 3. Schválení rozpočtu na rok 2009
 4. Schválení žádosti o dotaci
 5. Jmenování inventarizační komise
 6. Diskuze
 7. Závěr

Ing. arch. Jiří Hánl
starosta obce

Vyvěšeno 3.11.2008
Dále v článku následuje návrh rozpočtu na rok 2009.
Dne 4/11/08 převzato z www.obec-vsestudy.cz.
Celý příspěvek

Veřejné zasedání zastupitelstva

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Všestudy, které se koná ve středu 20. 8. 2008 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Všestudech.

 1. Zahájení
 2. Doplnění finančního výboru
 3. Schválení provozního řádu dětského hřiště
 4. Informace o dokončení obytných zón v ulicích et. D+E
 5. Různé
 6. Diskuze
 7. Závěr

Ing. arch. Jiří Hánl
starosta obce

Vyvěšeno 6.8.2008
Převzato z www.obec-vsestudy.cz.