Třetí zasedání bude 23/6/14

Opět v pondělí proběhne třetí letošní zasedání zastupitelů obce Všestudy. Začíná 23/6/14 v 19.00 a koná se na obecním úřadě.

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Schválení „Závěrečného účtu“ a účetní uzávěrky za rok 2013
3. Stanovení počtu členů zastupitelstva na volební období 2014-2018
4. Stanovení pravidel pro nové občany s trvalým pobytem v obci, týkajících se připojení ke kanalizaci.
5. Schválení rozpočtového výhledu na 2015 – 2017
7. Diskuse
8. Závěr

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka publikována 28/5/14.