Komunální kandidátky je třeba podat do 10/8/10

komunální volbyDíky stanovení termínu podzimních voleb na pátek a sobotu 15-16/10/10 jsou jasné i další termíny související s komunálními volbami. Jde jednak o termín pro určení počtu členů zastupitelstva: 85 dnů před konáním voleb – tedy ve čtvrtek 22/7/10. Schválený počet musí obec zveřejnit nejpozději o dva dny později. Zastupitelé Všestud už s velkým předstihem odsouhlasili, že obec bude mít i nadále sedm zastupitelů.

Ve stejném termínu – tedy nejpozději 22/7/10 – musí obecní úřad zveřejnit počet podpisů na petici pro případné nezávislé kandidáty, či sdružení nezávislých kandidátů (podepisovat smí pouze voliči a podpisy kandidátů se nezapočítávají do celkového počtu). Počet potřebných podpisů na petici se vypočítává podle počtu obyvatel – nezávislý kandidát potřebuje pět procent z počtu obyvatel obce či volebního obvodu, sdružení nezávislých kandidátů pak sedm procent. V případě Všestud (310 obyvatel k 1/1/10) by proto měl každý nezávislý kandidát sehnat 16 podpisů, sdružení nezávislých kandidátů 22 podpisů (směrodatné je ovšem číslo zveřejněné obecním úřadem v daném termínu).

Termín pro podávání kandidátních listin (vč. případných petičních listů) příslušnému registračnímu úřadu je stanoven na 66 dnů přede dnem voleb do 16.00 hodin – tedy nejpozději v úterý 10/8/10.

S využitím údajů z článku (jsou tam i další informace a odkazy) na webu Dolní Povltaví.