Smlouvu o kanalizaci je třeba uzavřít do konce června

plastové odpadní potrubíStarosta obce Všestudy Jiří Hánl upozorňuje, že občané, kteří jsou připojeni k nově vybudované obecní kanalizaci, by měli uzavřít „Smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod a užívání čerpací jímky kanalizace“ nejpozději do 30. června 2015. Spolu s tím by také měli uhradit poplatek za stočné, resp. jeho polovinu (poplatek je možné platit ve dvou splátkách). Roční poplatek přitom činí 1295 Kč na jednoho uživatele (viz podrobnější informace).

V případě nedodržení termínu pro sepsání Smlouvy vzniká občanům povinnost dokazovat kontrolním orgánům způsob likvidace odpadních vod dle povinností vyplývajících z veřejných vyhlášek.

Podle informace z oficiálního webu obce.

Kdo chce kanalizaci, musí složit příspěvek

plastové odpadní potrubíStavba kanalizace v obci Všestudy brzy odstartuje. Kdo chce být připojen, musí s obcí podepsat dodatek smlouvy o připojení a zaplatit příspěvek ve výši pět tisíc korun. Příspěvek lze uhradit pouze v hotovosti, a to v termínu od 9/10/13 do 27/11/13 v pokladně obecního úřadu v úředních dnech (po, st) od 17:00 do 19:00. K podpisu je třeba občanský průkaz, na místě je třeba doplnit údaje do smlouvy a smlouvu podepsat. Vzorová smlouva je zde ke stažení (docx, 24 kB). Další informace o kanalizaci v obci Všestudy najdete v dřívějším příspěvku.

Podle informací zveřejněných na oficiálním webu obce dne 2/10/13.

Usnesení a zápis 7/2010

Obec Všestudy na svém druhém zasedání zastupitelů v pondělí 22/11/10 schválila smlouvu s projektantem kanalizace a mandátní smlouvu s firmou KTP, která se pro obec pokusí získat dotaci na vybudování kanalizace.

Zastupitelé také schválili obsazení výborů a komisí, které tak budou pracovat v následujícím složení:
kontrolní výbor: Radomír Pedlik (předseda), Ivo Lorenc a Monika Petřinová
finanční výbor: Věra Váňová (předsedkyně), Gabriela Houšková a Lucie Horáková
stavební a sportovní komise: Karel Šimek (předseda), Radek Pech a Iva Trpková
kulturní a sociální komise: Hana Pavlinská (předsedkyně), Jana Houšková a Věra Váňová
komise veřejného pořádku a veřejné zeleně: Jaroslav Horák (předseda), Vladimíra Holásková, Jiří Tůma

Následuje usnesení a zápis, jak byly 27/12/10 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek