Usnesení a zápis 7/2010

Obec Všestudy na svém druhém zasedání zastupitelů v pondělí 22/11/10 schválila smlouvu s projektantem kanalizace a mandátní smlouvu s firmou KTP, která se pro obec pokusí získat dotaci na vybudování kanalizace.

Zastupitelé také schválili obsazení výborů a komisí, které tak budou pracovat v následujícím složení:
kontrolní výbor: Radomír Pedlik (předseda), Ivo Lorenc a Monika Petřinová
finanční výbor: Věra Váňová (předsedkyně), Gabriela Houšková a Lucie Horáková
stavební a sportovní komise: Karel Šimek (předseda), Radek Pech a Iva Trpková
kulturní a sociální komise: Hana Pavlinská (předsedkyně), Jana Houšková a Věra Váňová
komise veřejného pořádku a veřejné zeleně: Jaroslav Horák (předseda), Vladimíra Holásková, Jiří Tůma

Následuje usnesení a zápis, jak byly 27/12/10 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Usnesení 4/2010 a zápis 4/2010

ilustrace: detail chodníku z betonových kostekObec Všestudy získala dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst ve výši 1 553 877 korun. Dotace je určena na výstavbu chodníků – etapa Vltavská a U Zvoničky (plány viz starší článek). Zhotovitelem bude již ověřená firma Červenka, která celou zakázku realizuje za necelých 1,9 miliónu korun.

Hlavním bodem jednání bylo schválení závěrečného účtu obce Všestudy. Ten byl kvůli drobnému formálnímu nedostatku schválen s výhradou.

V diskuzi se zastupitelé a dva návštěvníci zasedání dozvěděli, že rychle jezdící nákladní vozy převážejí zeminu z kompostárny do Dušník nad Vltavou. Dopravce už byl upozorněn, aby omezil rychlost při průjezdu obcí a dával pozor, aby zemina nezůstávala na silnici.

Oproti plánu se zasedání konalo už 28/6/10.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 30/6/10 publikovány na oficiálním webu obce.

Celý příspěvek

Usnesení 6/2009 a zápis 6/2009

zastupitelé a hosté na zasedáníMimořádné množství obyvatel Všestud si nenechalo ujít šesté letošní zasedání zastupitelstva, které se konalo 31/8/09. Vedle sedmi zastupitelů a tří jejich hostů dorazilo 67 občanů obce, aby zjistili podrobnosti o plánované kanalizaci (základní informace o ní již byly publikovány). Obec hodlá tlakovou kanalizaci s odvodem splaškových vod přes Veltrusy do čističky v Kralupech nad Vltavou realizovat v případě, že se jí podaří získat na výstavbu dotaci. Na následné otázky občanů odpovídal vedle starosty obce také Ivan Fiala, projektant kanalizace a Jaroslav Hubáček, který pro obec zajišťuje dotace. Stanislav Bulva, investiční ředitel společnosti Vodárny Kladno-Mělník (VKM), se omluvil.

Zastupitelé také schválili uzavření mandátní smlouvy na pořízení územního plánu obce Všestudy s Renatou Perglerovou (ta se zasedání zúčastnila jako host). Ta se tak za cenu 60 tisíc korun postará o legislativní správnost celého procesu přípravy a schvalování územního plánu vypracovaného ing. arch. Jarmilou Zahradníkovou, která byla vybrána na minulém zasedání zastupitelstva.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 12/9/09 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Usnesení 2/2009 a zápis 2/2009

Všestudští zastupitelé zasedajíStarosta obce Všestudy svolal zasedání zastupitelstva, aby zastupitelé odsouhlasili žádost o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst (FROM) Středočeského kraje. Souhlas zastupitelstva je totiž jednou z podmínek žádosti.

Program přitom krajské zastupitelstvo schválilo 13/3/09, hejtman výzvu zveřejnil 16/3/09 a žádosti přijímá kraj do 16/4/09. Obce a města tak měly minimum času na přípravu žádosti a její schválení (pozvánka na zasedání musí být zveřejněna dva týdny před zasedáním). I to je důvodem pro návrh starosty Všestud Jiřího Hánla pro častější konání zasedání. Ta dosud probíhala ve čtvrtletních cyklech (což je minimum požadované zákonem).

Pátečnímu zasedání tentokrát přihlíželi pouze tři návštěvníci.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 17/4/09 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Usnesení 1/2009 a zápis 1/2009

Zatímco v březnu 2008 zastupitelé na svém prvním zasedání v novém roce hlasovali pěti hlasy proti návrhu na valorizaci odměn, na letošním prvním zasedání 28/1/09 s ní pět zastupitelů souhlasilo, dva se zdrželi. K navýšení tak dochází po více než dvou letech, neboť dosavadní odměny byly stanoveny na druhém zasedání zastupitelů po jejich zvolení v prosinci 2006.

Každý měsíc tak obec na odměnách zastupitelům až do konce roku 2008 vyplácela 30 050 Kč (resp. 29 140 Kč od října 2007 – tehdy byla snížena částka o odměnu za předsednictví komise). Od ledna činí měsíční suma odměn zastupitelů 33 620 Kč.

Problematika odměňování zastupitelů byla popsána v dřívějším článku.

Kromě toho odsouhlasili zastupitelé příspěvek ve výši 30 tisíc korun pro SK Viktoria Všestudy. Ten tak byl po několika letech snížen. Loni i předloni dostal klub o 20 tisíc korun více, před tím činil příspěvek 40 tisíc korun. Na zasedání zastupitelé vysvětlovali, že na podporu sportovních aktivit v obci mají nachystáno celkem 50 tisíc korun. Pokud se do konce dubna 2009 nepřihlásí jiný zájemce, bude podpora pro SK Viktoria o zbylých 20 tisíc korun navýšena na dalším jednání zastupitelstva. V tuto chvíli působí v obci kromě SK Viktoria Všestudy už pouze jediná sportovní organizace: TJ Sokol Všestudy, která zde provozuje tenisový kurt. Sokol však v posledních letech obec o podporu nežádal.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 7/2/09 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Usnesení 4/2008 a zápis 4/2008

Zastupitelé obce Všestudy zasedajíRozpočet na rok 2009 byl jedním z hlavních bodů jednání zastupitelstva, které proběhlo ve středu 19/11/08 na obecním úřadě Všestudy. Rozpočet je navržen jako schodkový s tím, že se plánované investiční akce, mezi něž patří především výstavba chodníku směrem na Veltrusy, přístřešek na dětském hřišti či oprava budovy úřadu, neuskuteční, pokud na ně obec nezíská dotace. Jednání všech sedmi zastupitelů přihlíželo devět občanů, kteří si vyslechli sumář uskutečněných akcí v obci za rok 2008 z úst starosty Jiřího Hánla.

Následuje usnesení a zápis, jak byly publikovány na oficiálním webu obce.

Celý příspěvek

Usnesení 3/2008 a zápis 3/2008

zasedající zastupitelé obce VšestudyPo dokončení rekonstrukce jednací části obecního úřadu se veřejné zasedání zastupitelů obce Všestudy dne 20/8/08 opět konalo v zasedací místnosti v budově úřadu a přišlo je sledovat 12 občanů.

Zastupitelé schválili změnu ve finančním výboru obce, jehož novou členkou se stala Vladimíra Johanidesová. Nahradila tak Moniku Petřinovou, která je zaměstnána jako účetní obce, a proto nemůže být zároveň členkou finančního výboru. Kromě toho zastupitelé schválili provozní řád dětského hřiště, které by mělo být dokončené v září 2008. Stejně tak se přítomní občané dozvěděli, že dvě dokončené ulice přišly obec na 2,372 milionu korun, z čehož 300 tisíc činila dotace Středočeského kraje.

Následuje usnesení a zápis, jak byly dne 29/8/08 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek