Zápis do MŠ Všestudy proběhne 10/5/18

Mateřská škola Všestudy vyhlásila termín pro zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/19. Zápis se uskuteční ve čtvrtek 10/5/18 mezi 10.00 a 14.00 hod. v ředitelně školky. K zápisu je třeba přinést občanský průkaz rodičů nebo doklad o trvalém bydlišti dítěte.

Kritéria pro přijetí jsou stanovená v tomto pořadí:
1. Dítě s trvalým pobytem ve Všestudech
2. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné
3. Věk dítěte: k 31. 8. 2018 3 roky
4. Dítě s jiným trvalým bydlištěm než ve Všestudech: k 31. 8. 2018 3 roky

O přijetí nerozhoduje datum, ani pořadí žádosti. Přednost však budou mít děti s celodenní docházkou. K docházce se přijímají děti k datu 1. září příslušného školního roku, zpravidla od věku 3 let, ale v případě nenaplněné kapacity, lze přijmout dítě mladší, a to i v průběhu celého školního roku.

Podrobnosti jsou na oficiálním webu obce.

Školka přijala všechny zájemce a ještě zbývá několik volných míst

Mateřská škola Všestudy, která zahajuje provoz od září 2017, přijala všechny zájemce (viz informace na webu školky). Zápis probíhal v úterý 1. a 8/8/17.

Vzhledem k tomu, že do plné kapacity ještě zbývá několik volných míst, rozhodla ředitelka školky Jelena Mrzílková o prodloužení zápisu. Termín je možné s ředitelkou domluvit individuálně (kontakty MŠ).

Zápis do ZŠ Veltrusy už 27/1/16

ZŠ VeltrusyVe středu 27/1/16 v čase 13.30 až 18.00 bude v budově školy probíhat zápis do první třídy ZŠ Veltrusy.

Škola zve děti narozené v době od 1/9/09 do 31/8/10 a starší, které dosud školu nenavštěvují. Zápis je povinný i pro děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad školní docházky. Stejně tak je povinný pro děti, kterým byl vstup do školy odložen vloni.

K zápisu je třeba rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče. Více informací najdete na webu školy.

Usnesení 3/2008 a zápis 3/2008

zasedající zastupitelé obce VšestudyPo dokončení rekonstrukce jednací části obecního úřadu se veřejné zasedání zastupitelů obce Všestudy dne 20/8/08 opět konalo v zasedací místnosti v budově úřadu a přišlo je sledovat 12 občanů.

Zastupitelé schválili změnu ve finančním výboru obce, jehož novou členkou se stala Vladimíra Johanidesová. Nahradila tak Moniku Petřinovou, která je zaměstnána jako účetní obce, a proto nemůže být zároveň členkou finančního výboru. Kromě toho zastupitelé schválili provozní řád dětského hřiště, které by mělo být dokončené v září 2008. Stejně tak se přítomní občané dozvěděli, že dvě dokončené ulice přišly obec na 2,372 milionu korun, z čehož 300 tisíc činila dotace Středočeského kraje.

Následuje usnesení a zápis, jak byly dne 29/8/08 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek