Změna územního plánu Všestud č. 1

mapka: pískovna VšestudyÚzemní plán obce Všestudy vydaný na sklonku roku 2010 se dočká změny č. 1. O změnách vyžádaných firmou Unim se jednalo na zasedání 5/3/12 – konkrétně byla zmíněna změna „z důvodu dobývání ložiska štěrkopísků včetně souvisejících staveb“.

Současně by měly být do územního plánu zaneseny také změny vyplývající ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR SK) schválených krajem 19/12/11. Konkrétně se v katastru obce Všestudy projevují vymezením D201 – koridoru vysokorychlostní trati Praha – Lovosice, elektrorozvodné vedení 400 kV a další. Vše viz kompletní Návrh zadání změn č. 1 (viz dále).

Návrh je k nahlédnutí od 30/5/12 do 30/6/12 a do 30 dnů od vyvěšení oznámení může každý uplatnit své připomínky.

Dále najdete více informací o pískovně i vysokorychlostní trati a také plný text oznámení, jak bylo 28/5/12 publikováno na oficiálním webu obce vč. všech zveřejněných dokumentů a mapek.

Celý příspěvek