Místní poplatky (vč. stočného) pro rok 2018

popelniceDo konce února 2018 je třeba uhradit poplatek za svoz komunálního odpadu a poplatek za psa, případně psy. Stočné se hradí v termínu od 4/4/18 do 2/5/18.

Výše poplatků za odpady a psy zůstává stejná jako v předchozích letech. Tzv. poplatek za popelnice činí 750 Kč pro každou fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci Všestudy. Stejnou částku zaplatí také fyzická osoba, která v katastru obce vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, kde není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu. Roční poplatek ze psů činí za prvního psa činí 90 Kč, za každého dalšího psa téhož držitele pak 120 Kč.

Výše stočného se oproti roku 2017 letos zvýšila o 70 korun na 1470 Kč za osobu.

Poplatky je možné zaplatit na obecním úřadu v době úředních hodin (po a st 17:00 – 19:00) nebo na účet 0460041399/0800, kdy je třeba jako variabilní číslo uvést číslo popisné, za které je částka hrazena.

Termín na zaplacení poplatků končí 15/3/17, popelnice nemusí být vyvezeny

popelniceTermín na zaplacení místních poplatků (jak je určen vyhláškou) v obci Všestudy vyprší ve středu 15/3/17. Termín byl letos o 15 dnů prodloužen z důvodu rekonstrukce obecního úřadu, takže bylo možné začít platit až od 1/2/17. Stále ještě část obyvatel nemá zaplaceno, takže jim hrozí, že ve čtvrtek 16/3/17 nebude jejich popelnice vyvezena.

Výše poplatků za odpady a psy zůstává stejná jako v předchozích letech. Tzv. poplatek za popelnice činí 750 Kč pro každou fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci Všestudy. Stejnou částku zaplatí také fyzická osoba, která v katastru obce vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, kde není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu. Roční poplatek ze psů činí za prvního psa činí 90 Kč, za každého dalšího psa téhož držitele pak 120 Kč.

Poplatky je možné zaplatit na obecním úřadu v době úředních hodin (po a st 17:00 – 19:00 ) nebo na účet 0460041399/0800, kdy je třeba jako variabilní číslo uvést číslo popisné, za které je částka hrazena.

Místní poplatky je možné zaplatit do 9/3/16

popelniceOd začátku roku do středy 9/3/16 mohou obyvatelé a majitelé nemovitostí v katastru Všestud a Dušník nad Vltavou zaplatit místní poplatky na rok 2016. Výše poplatků za odpady a psy zůstává i nadále nezměněna (viz vyhláška).

Tzv. poplatek za popelnice činí 750 Kč pro každou fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci Všestudy. Stejnou částku zaplatí také fyzická osoba, která v katastru obce vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, kde není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu. Roční poplatek ze psů činí za prvního psa činí 90 Kč, za každého dalšího psa téhož držitele pak 120 Kč.

Poplatky je možné zaplatit na obecním úřadu v době úředních hodin (po a st 17:00 – 19:00 ) nebo na účet 0460041399/0800, kdy je třeba jako variabilní číslo uvést číslo popisné, za které je částka hrazena.

Podle informace z oficiálního webu obce.

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 1/2015

Vsestudy-obecni_pozemkyNová vyhláška o místních poplatcích stanovuje sazby za užívání veřejných prostranství a připojuje mapku pozemků v majetku obce, kterých se poplatky týkají. Za neoprávněný zábor se tak účtuje částka 10 Kč za každý i započatý metr čtvereční a každý i započatý den.

Ti, kdo nyní využívají některý z obecních pozemků a nemají jeho užití podložené smlouvou, by se proto měli s obcí domluvit na pronájmu či řešení daného stavu. Pokud tak neučiní, obec bude za užívání pozemků účtovat částku dle vyhlášky.

Nová vyhláška přitom zachovává výši poplatků ze psů i poplatky za sběr komunálních odpadů, které nadále platí podle vyhlášky 1/2012 (zcela se přitom ruší vyhláška 1/2007). Novou vyhlášku schválili zastupitelé na veřejném zasedání 7/9/15. Vyhláška nabyla účinnosti dnem schválení, tedy 7/9/15.

Úplné znění vyhlášky a mapky s vyznačením obecních pozemků najdete dále v článku.

Celý příspěvek

Páté zasedání bude v pátek 28/12/12

Naposledy v roce 2012 se zastupitelé obce Všestudy  sejdou na veřejném zasedání dne v pátek 28/12/12  od 19:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program zasedání
1. Zahájení
2. Projednání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
3. Projednání rozpočtu na rok 2013
4. Schválení smlouvy o prodeji pozemku č.st. 122 v k.ú. Všestudy u Veltrus
5. Odsouhlasení přijmutí bezúplatného převodu pozemku č.kn. 366/3 (odděleno z č.kn.366/1)
6. Oficiální představení vlajky a znaku obce
7. Diskuse
8. Závěr

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka publikována dne 10/12/12.

pozn.: Z minulého zasedání bylo zatím zveřejněno pouze usnesení, zápis nikoliv.

OPRAVA: Nová vyhláška zvyšuje poplatky za odpad

ilustrace: paragrafNa svém zasedání budou 28/12/12 zastupitelé Všestud rozhodovat také o přijetí nové  vyhlášky č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Původně vyšel text pot titulkem: Nová vyhláška ruší některé poplatky
Změny jsou pro obyvatele veskrze pozitivní, neboť zůstává zachován poplatek za komunální odpad ve výši 500 korun na osobu, resp. na nemovitost v případě trvale neobydlených domů. Všechny ostatní poplatky se přitom ruší – jde zejména o poplatek ze psů. Vyplývá to z toho, že nová vyhláška ruší vyhlášku z roku 2007. Současně se o 14 dní prodlužuje splatnost, která je nově stanovena vždy k 15. březnu daného roku.

OPRAVA: (15/12/12 ve 20.45)
Při pečlivém čtení nové vyhlášky mohli čtenáři zjistit, že se věci mají jinak, než jak jsme informovali (viz přeškrtnutý text výše). Nová vyhláška se totiž týká pouze tzv. poplatku za komunální odpad, který se namísto dřívějších 500 korun zvyšuje na 750 korun. Kvůli tomu se novou vyhláškou ruší oddíl VI. vyhlášky 1/2007 (a nikoliv celá vyhláška, jak jsme původně mylně napsali). Zbytek vyhlášky 1/2007 zůstává v platnosti a ostatní poplatky tak obec bude i nadále vybírat ve výši stanovené v roce 2007.

Ostatní poplatky – většiny obyvatel se z nich týká především poplatek za psy – se nemění. Za jednoho psa se tak platí ročně 90, resp. 120 Kč za druhého a každého dalšího psa.

Za chybnou interpretaci nové vyhlášky se omlouváme.

Úplné znění návrhu vyhlášky najdete dále v článku.
Celý příspěvek

Všestudy chystají nové poplatky

ilustrace: paragrafNové poplatky – za užívání veřejného prostranství a ze vstupného – navrhuje mimo jiné zavést zastupitelstvo obce Všestudy, které vychází ze zákona č. 565/1990 Sb., místních poplatcích. Vyplývá to z návrhu nové vyhlášky č. 1/2007 o místních poplatcích, kterou budou zastupitelé schvalovat na zasedání 19/12/07.

Mimo jiné tak obec stanovuje poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil do 10 m2 ve výši 1000 Kč ročně, nákladní automobil nad 10 m2 přijde na 2 000 Kč a osobní automobil nad 20 m2 pak na 3 000 Kč za rok. Z bližších informací připravených starostou obce Jiřím Hánlem vyplývá, že bez poplatku budou mít vyhrazené trvalé parkovací místo pouze osoby zdravotně postižené.

Roční poplatek za komunální odpad činí podle nově navrhované vyhlášky 500 Kč, tedy o 100 Kč více, než kolik platili občané Všestud v roce 2007. I přes mírné zvýšení poplatku tak bude obec nadále svoz komunálního odpadu dotovat ze svého rozpočtu – viz průvodní text u předchozí vyhlášky č. 1/2005, kterou tato nová ruší.

Poplatky za psy se nemění a zůstávají ve výši 90, resp. 120 Kč za druhého a každého dalšího psa.

Úplné znění návrhu vyhlášky najdete dále v článku.
Jsou tam také doplňující informace k vyhlášce, které připravil starosta obce Jiří Hánl, a v nichž blíže některé záležitosti vysvětluje.

Celý příspěvek